Hilmi TÜRKMEN

Üsküdar Belediye Başkanı

Değerli Üsküdarlılar,

Üsküdar’ımızı baştanbaşa mamur etmek, tarihimizi ihya etmek ve insanımızı mesut kılmak için bu yola çıktık. Bizler hizmete talip olmakla, zorluklara, sıkıntılara yorgunluklara talip olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Bizlerin en büyük hayali, en büyük gayesi bu gökkubbe altında hoş bir seda bırakabilmek, hayırla yad edilebilmektir.
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan Ben Olsam 2015
Başkan Ben Olsam 2015

KÜNYE BİLGİLERİ

Proje Adı

BAŞKAN BEN OLSAM

Proje Sahibi

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ - İKRA AKADEMİ

Proje Koordinatörü

BÜŞRA ÖZDEMİR

Proje Yürütücüsü

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ - İKRA AKADEMİ

 

Yarışma Amacı

  • Üsküdar ilçesindeki gençlik ve eğitim, çevre ve kültürel faaliyetler olarak belirlenen bu üç başlıkta liseli öğrenciler gözünde eksik görülen ya da geliştirilmesinde fayda görülen yerlerin tespitini yapmış olmak.
  • Üsküdar’da eğitim gören gençlerin yaşadıkları ilçeyi şekillendirmelerine fırsat vermek.
  • Liseli gençlerin karşılaştıkları sorunların projelendirmesini yapıp, çözüm odaklı çalışabilmeleri için fırsat tanımış olmak.

 

 Yarışma Kapsamı

   Proje, Üsküdar’da ikamet eden ve Üsküdar’da öğrenim gören lise öğrencilerini kapsamaktadır. Proje kapsamında belirlenen başlıklar etrafında projeler geliştirilip değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 

Yarışma Tanıtımları

Üsküdar Belediyesi ve İkra Akademi işbirliği ile gerçekleştirmeyi planladığımız Başkan Ben Olsam projesi ile lisede okuyan genç kardeşlerimizin kendi baktıkları pencereden daha farklı bir Üsküdar, daha özel bir Üsküdar nasıl olur, bunu ortaya çıkarmak istiyoruz. Üsküdar’da üç  başlık altında( gençlik ve eğitim, çevre ve kültürel faaliyetler)  kimileri tarafından sorun kimileri tarafından eksik olarak görünen yerlerin Üsküdar’da yaşayan ve lisede okuyan öğrenciler tarafından çözüm odaklı bir çalışma haline getirilerek sonuçlandırılmasını hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda liseli bir gencin kendini Üsküdar Belediye Başkanı’nın yerine koyarak kendi bakış açısıyla gördüğü sorun veya eksiklik ile birlikte uygulayacağı çözüm yöntemini projelendirerek bize sunmasını istiyoruz. Bu projeyi üç ana başlık altında şekillendirip, bu alanlarda öğrencilerin gözünde eksik görünen ya da geliştirilmek istenen yerlerin tespit edilip projelendirilerek bize sunulması gerekmektedir.

 

Projeler üç başlık altında geliştirilecektir.

1.Gençlik ve Eğitim

   Üsküdar, başta lise ve üniversiteler olmak üzere birçok eğitim kurumunu içinde barındıran bir ilçedir.  Bu kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin taleplerine yönelik çalışmalar da yapılmıştır. Fakat zengin bir öğrenci zeminine sahip olan bir ilçe için her zaman daha iyisini yapmak mümkündür. Bu kapsamda Üsküdar'ın en hareketli kuşağına için yürüteceğimiz bu projede, eğitim başlığı altında gençlerin kendi önerileri ve isteklerini belediyeye taşımasını istiyoruz. Aynı zamanda onların bu fikirlerini projeye dökebilme yetisi kazanmalarına vesile olmayı amaçlıyoruz. Bu alanda yapılmış ve aşamaları devam eden projelere bakacak olursak:

 

Örnek Projeler :

*Üsküdar İnovasyon Merkezi Projesi ;

- Bu proje ile ‘çocuk ve gençlerin, yeni teknolojiler ve üretim modelleri ile tanışmaları sonucunda yaratıcılık ve yenilikçilik kapasitelerinin geliştirilmesi; bilgi, yetenek ve becerilerinin artırılması ve uygun iş alanlarına yönlendirilerek istihdam edilmelerine katkı sağlanması” amacıyla geliştirilmiştir.

- Bu proje kapsamında toplam 320 saat  eğitim verilecektir.  

 

*Üsküdar Genç Enderun;

- Üsküdar Genç Enderun, kültürel ve manevi değerlere sahip fikir adamları yetiştirme projesidir.

- Proje üç aşamalı bir seyir takip etmektedir.

-Sadece eğitim çalışmalarını baz almamakla birlikte, gençlerimize yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri de  kapsar.

  

 2.Çevre

   Bir şehir veya ilçe için en önemli alanlardan biri çevre düzenidir. Çevresel sıkıntılar diğer yapılan güzelliklerin görülememesine neden olabilecek kadar mühim bir alandır. Bu nedenden dolayı, Üsküdar'a dair çevre ile ilgili projeleri bu ilçede yaşayan genç kuşaktan dinleyebilmek ve sorunlara yalnızca eleştirel bakan değil bu sorunlara çözüm de üretebilen bir gençlik istediğimiz için projemizin bir diğer başlığı olarak da çevreyi belirledik.

 

Örnek Proje:

*Kudep-Çevre Yenileme Projesi 

- Sağlıklı, yaşanabilir, sürdürülebilir, estetik kaygıların taşındığı; doğal, kültürel, sosyal ve tarihi dokunun bir bütün olarak korunduğu Üsküdar'da, ilçe belediyesi tarafından önemli bir çalışmaya imza atıldı. Üsküdar Belediyesi tarafından ilçe genelinde belirlenen bazı güzergâhlarda, sokak cephelerini iyileştirmek, kapı, pencere, çatı ve izolasyonlarını tarihi dokuya uygun olarak yenilemek ve halkın ekonomik faaliyetlerini verimli hale getirmek amacıyla Cephe İyileştirme Projesi faaliyete geçirildi. Bu doğrultuda, halen Selman Ağa Cami çevresi ve Selman-ı Pak Caddesi'nde Marmaray projesi ile bütünleşerek tarihi dokuyave çevreye uyumlu tasarımlar haline getirmek amacıyla çalışmalar yapılmıştır.

 

3.Kültürel Faaliyetler

   Kültürel faaliyetler bir ilçenin en önemli alanlarından biridir. Hele ki bu ilçe tarihi ve doğal güzellikleri kendi bünyesinde barındıran Üsküdar ise bu önem kat ve kat artmaktadır.  İnsanların sosyal yönden bilinçlenmesini sağlayacak bununla birlikte, boşa harcanan zaman dilimini daha işler hale getirecek önemli bir alan olan kültürel faaliyetler, Üsküdar'da yaygın olarak yapılmaktadır. Fakat gençlerin evi olarak görebileceğimiz bu ilçenin hiç şüphesiz ki ilerleyen zamanlarda gelişime en çok ihtiyaç duyacağı alanlardan biri de kültürel alandır. Bu sebeple, kültürel alanda da ihtiyaçlara cevap verebilmek için projemizin son başlığı olarak kültürel faaliyetleri belirledik.

 

Örnek Proje:

*Yedi Güzel Adam Kütüphanesi

-Üsküdar belediyesi ve Yedi Hilal Derneği’nin elbirliğiyle farklı yaş ve kültür grubundaki kişilerin ilgi ve ihtiyaç duydukları konulara yönelik araştırma yapmalarına imkân sağlayarak ve değerlerimizin gelecek nesillere aktarmak gibi amaçlarıyla ‘Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi’ projesi gerçekleştirilmiştir.

 

Başvuru ve Katılım Koşulları

1.Projeler üç başlık altında(gençlik ve eğitim, çevre ve kültür) değerlendirilecek olup, bu başlıklar dışında gönderilecek projeler dikkate alınmayacaktır.

2.Etkinlik, Üsküdar’da ikamet eden ve Üsküdar’da öğrenim gören bütün liseli öğrencilere açıktır.

3.Gönderilecek olan proje daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.

4.Birden fazla proje ile yarışmaya başvurulamaz.

5.Etkinliğe katılmak isteyen öğrenciler 9 Şubat – 6 Mart tarihleri arasında www.usgem.org sitesinde yer alan online kayıt formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak  projeyi “Proje Adı ve Proje Sahibinin Ad- Soyadı “  yazılı şekliyle 20 Mayıs 2015 tarihine kadar ikraakademii@gmail.com adresine göndermelidirler.

6.Yarışmaya katılan projelerin telif hakkından dolayı doğacak yasal sorumluluklar proje sahiplerinindir.

7.Proje fikri özgün olup, daha önce gerçekleştirilmemiş olmalıdır.

 8. Yarışmaya gönderilecek olan projeler, Mart ayı içinde yapılacak "Proje Yazım Dersi"nde ki yazım teknikleri ile yazılmış olmalıdır.

Detaylı bilgi ve iletişim:
www.usgem.org
0535 656 93 46

 


Facebook Twitter FriendFeed

SOSYAL MEDYA

Yükleniyor...

Yukarı