Hilmi TÜRKMEN

Üsküdar Belediye Başkanı

Değerli Gençler;

Yüreğinizden gelen bütün enerji ve coşkunuzla yarınların Türkiye’sinin temelini oluşturuyorsunuz. Eğitimden kültüre, sanattan spora, var olan potansiyelinizi açığa çıkarmak ve yükseltmek cesaret, umut ve gayretle mümkündür. Ahlak sahibi, okuyan, düşünen, sorgulayan ve üreten bir gençlik bizim en önemli hedefimizdir. Üsküdar ‘dan başlayarak, Türkiye’de ve dünyada insanlığa faydalı ve örnek olacak nitelikli bireyler olabilmeniz için bütün kurumlarımızla yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz. Yarınlarımız olan siz gençlere güvenimiz tamdır.
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
ÜSGEM Eğitim Çalışmaları

     

      

2005 yılından bugüne toplam 75.000 öğrenciye hizmet veren Üsküdar Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri, 2015-2016 Eğitim - Öğretim döneminde 14.600 Farklı öğrenciye hizmet vermeye devam etmektedir. Bununla birlikte; ilçemizdeki bütün ilkokul ve ortaokullarda eğitim, kültür, sanat, bilim, sosyal ve spor alanlarında çalışmalar yaparak öğrencilerimizin tamamına ulaşmaktayız.

OKULA DESTEK PROGRAMI

İlköğretim birinci ve ikinci kademe öğrencilerine yönelik eğitim programımızda. Öğrencilerimize bu programla; Türkçe, Matematik, İngilizce gibi temel branş derslerinin yanı sıra sanat dersleri ve din eğitiminde de destek

TEOG PROGRAMI

Temel Öğre

timden Orta Öğretime Geçiş sınavı olan TEOG'a hazırlık için düzenlediğimiz programdır. Amacımız alanında uzman eğitim kadrosu ile öğrencilerimizi TEOG sınavına ücretsiz olarak hazırlamaktır.

TEOG kursu kapsamında Matematik, Türkçe, İnkılâp Tarihi, İngilizce,

Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine yönelik düzenli etütler ve kaynak takibi yapılmaktadır. Her dersin branş öğretmeni tarafından, haftanın belirli günlerinde konu anlatımı ve soru çözümü yapılmakta olup, düzenli olarak deneme sınavlarımız gerçekleştirilmektedir.

KARAKTER EĞİTİMİ

Biliyoruz ki, ahlak ve manevi değerlerle temeli atılmamış bilgiler yozlaşmaya mahkûmdur. Öğrencilerimizi çağın gerektirdiği bilgi ve yeteneklerle donatırken, karakter gelişimlerinde de onlara rehber olmak, değerlerimize ve örnek şahsiyetlerle buluşturmak istiyoruz. Bu amaçla birinci ve ikinci kademe öğrencilerimizle karakter eğitimi derslerimizi gerçekleştiriyoruz.

REHBERLİK BİRİMİ

GRUP REHBERLİĞİ:Rehberlik biriminde; birinci ve ikinci kademe öğrencilerimizle grup rehberliği etkinlikleri olarak, dikkat güçlendirme çalışmaları, duygu eğitimi ve duyguları ifade etme biçimleri üzerine Farkındalık kazandırmayı hedefleyen çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

TEOG REHBERLİĞİ:TEOG sınavına girecek ikinci kademedeki öğrencilerimizle zaman yönetimi, sınav kaygısı ile baş edebilme ve mesleki rehberlik alanında etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

VELİLERE YÖNELİK REHBERLİK HİZMETLERİ: Rehberlik biriminin mihenk taşı olan velilerimiz, haftada bir kere eğitimcilerimiz ile bir araya gelip, aile içi iletişim, anne baba tutumları gibi geniş bir konu yelpazesine sahip Aile Okulumuza katılmaktadırlar.

BİREYSEL GÖRÜŞMELER:Öğrencilerimizle ders programı hazırlama, mesleki rehberlik gibi konularda bireysel rehberlik hizmetleri verilmektedir.

VELİ ZİYARETLERİ:

Aileler evlerinde ziyaret edilmekte ve öğrenci ile ilgili daha geniş istişareler yapılmaktadır.

ŞAHSİYET OKULU

Geleceğimizi inşa edecek olan yavrularımızın milli ve manevi değerlerini özümsemiş ve gelecek ufku olan bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla Şahsiyet Okulu eğitimi verilmektedir.

YAZ OKULU            

Yaz tatili döneminde yaz okulu ile 2. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilerimizle Kur'an-ı Kerim, Siyer, İlmihâl, Ahlâk, Adab-ı Muaşeret eğitimleri ile manevi değerler konusunda Farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir. Yaz okulu kapsamında çocuklarımıza ve gençlerimize; gezi, etkinlik, yarışma ve turnuvalar ile sosyal ve kültürel hayatlarını zenginleştirmek için

çalışmalar yapılmaktadır.

BİLİŞİM SINIFLARI

Bilişim Kulüpleri: Öğrencilerimizin zararlı internet ve bilgisayar kullanımı hakkında eğitim almalarını, bilgisayar becerilerini geliştirmeye yardımcı olan; araştıran, sorgulayan ve inceleyen, dünyaya geniş bir ufukla bakabilen bireyler olmaları

amaçlanmaktadır.

KÜTÜPHANELER

Her merkezimizde bulunan kütüphanelerimizde, eğitmenlerimiz rehberliğinde; öğrencilerimize kütüphaneden yararlanmayı öğretmek, araştırma, kaynak kullanma, doğru ve hızlı öğrenme becerisi aşılamak, severek ve bilinçli kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, öğrencilerimizin genel kültürlerini artırmak, onlara kendini yenileme ufku sağlamak hedeflenmektedir.

     

Üsküdar Çocuk Üniversitesi; Üsküdar Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir sosyal sorumluluk projesidir.

Bu proje ile amacımız; Üsküdar'da ikamet eden veya eğitim gören 8-12 yaş grubundaki üstün ve özel yetenekli çocukları, zekâ seviyeleri, yetenek ve ilgileri doğrultusunda bilgiyi özümseyen ve kullanan, sorgulayan, öğrenmekten zevk alan, heyecanı ve merakı ömür boyu süren, düşünsel-duygusal ve bedensel açıdan bir bütün olarak en üst düzeyde gelişmiş geleceğin aydınlık liderleri olarak yetiştirmektir.

1.Kademe eğitimlerimizde;

Üniversitemize yeni katılan öğrencilerimize ‘uyum ve alıştırma’ programlarıyla ‘üniversite’ ortamına alışmalarının yanı sıra, eğlenceli yönüyle bilimler tanıtılmakta, aynı zamanda zihinsel yeteneklerini geliştirmeye yönelik eğitim destekleri verilmektedir. Birinci kademe eğitimleri aşağıdaki atölyelerden

Oluşmaktadır:

Dil-Edebiyat ve Deha Atölyesi

Fizik-Kimya-Biyoloji Deney Atölyesi

Temel Elektrik Atölyesi

Zihin Haritaları Atölyesi 

Eğitici Drama Atölyesi

2.Kademe eğitimlerinde;

Çocuklarımızın zihinsel ve bedensel yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim destekleri verilmektedir. İkinci kademe eğitimleri aşağıdaki atölyelerden oluşmaktadır.

Dil-Edebiyat ve Deha Atölyesi

Bilişim Atölyesi

Liderlik ve Etkili İletişim Atölyesi

Akıl Oyunları Atölyesi

Duygu Eğitimi

3.Kademe

Matematik Olimpiyatları

Yazılım Atölyesi

Dil Atölyesi

Münazara Atölyesi

Mühendisliğe Giriş

4.Kademe

Yazılım Atölyesi

Proje Tasarım Atölyesi

Solid Works Eğitimi Atölyesi

Tanı Bulma Atölyesi

Literatür Taraması Atölyesi

Ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi açısından büyük önem arz eden üstün yetenekli ve zekâlı çocukların eğitilmesi ve yetiştirilmesi hususunda Üsküdar Çocuk Üniversitesi'nde 2016 yılı itibariyle 1686 öğrenciye eğitim hizmeti verilmektedir.

Tüm öğrencilere bir program dâhilinde, tarihi, doğayı, bilim ve teknolojiyi, sanatsal ve sportif Faaliyetleri tanıtmaya yönelik geziler ve etkinlikler düzenlenmektedir.

     

Genç Enderun, kültürel ve manevi değerlere sahip Fikir adamları yetiştirme projesidir. Fikir adamları, düşünce üreten ve dolayısıyla yaşadıkları toplumu ayakta tutan dinamiklerdir. Günümüzde gençlerimize rol model olabilecek, onları kendi etraflarında toparlayıp yanlış ve zararlı popülaritelerin etkilerinden korunmalarına vesile olabilecek kişiler maalesef yok denecek kadar azdır.

Projemize; öğrenciler ilkokul ve lise seviyelerinde mülakatlar ile seçilir. Mülakatları geçebilmeleri için hitabet ve diksiyonunun iyi olması, tiyatral yeteneklere sahip olması, sanatta müzik ve resim alanlarında yetenekli olması, yabancı dile yatkın olması, karakter özellikleri itibariyle cesur, sözünü esirgemeyen ve hayal gücüyle birlikte pratik zekâsının gelişmiş olması, okuma kapasitesinin yüksek olması ile beraber eleştirip sorgulayabilen bir zihin dünyasına sahip olması gerekmektedir.

Tematik Okuma ve Münazara Usûlleri

Adab-ı Muaşeret ve İslâmî İlimler

Müzik Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

Sahne Sanatları Eğitimi

Müslüman Bilim Adamları Eğitimi

Resim ve Karikatür Eğitimi

Gıda ve Beslenme Eğitimi

Oyun Programcılığı ve Tasarımı

Zanaat ve Tasarım Atölyesi

Sağlık ve İlkyardım Eğitimi

Siber Güvenlik Eğitimi

MariFetname Eğitimi

Üsküdar Genç

Enderun projemizde 2016 yılı itibariyle 320 öğrencimiz eğitim hizmeti almaktadır.(250 ilkokul - 70 lise öğrencisi

     

ÜROTAM, bir ilki gerçekleştirerek tüm gençlere kapısını açan ilk araştırma merkezidir. Lise ve üniversite öğrencilerine Faaliyet alanı sağlayan ÜROTAM, teknolojik ve robotikalt sistemlerinin tasarımı, üretimi ve uygulamalarının teşviki, kazanılmış bilgi ve becerilerin takım çalışması ve ruhu içerisinde aktarılması amacıyla kurulan model bir merkezdir.

Bu merkezde; Ar-Ge gezilerinden eğitim Faaliyetlerine, seminer ve panellerden AB projelerine kadar birçok etkinlik gerçekleştirmektedir.

ÜROTAM, şu ana başlıklar altında Faaliyetlerine devam etmektedir:

24 haftalık eğitimlerde;

Temel Elektrik ve Elektronik

Elektronik Devre Tasarımı ve Programlama

Elektronik Komponentlerin (Sensörvb.)

Tanıtım ve Kullanımı

3D Dodler Kalem ile 3 Boyutlu Tasarım

Lehim Makinası ve Silikon Tabancası ile

"Basit Robot" Tasarımı

Yazılım ve Algoritma Kurma

İkon Temalı Algoritma ile Programlama

Lego Mindstorms Eğitmleri

"Çizgi İzleyen Robot" Eğitimleri

Arduino ile Programlama Eğitimleri

Humanoid Robot Programlama Eğitimleri

Kodlama ve Basit Programlama Eğitimleri

Lego Mindstorms Eğitimleri

Robotik Garaj Eğitimleri

Proje Yazımı

TÜBİTAK Projeleri; Kütüphanede Bilim Var Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Projeleri; RoboGenç Projesi

Mekatronik Mesleki Uzmanlık Eğitimi Projesi

Astronomi

Robot Teknolojileri Semineri

Robot Teknolojileri Zirvesi

AR-GE Faaliyetleri

Model Araç Eğitimleri gerçekleştiriliyor.

     

Üsküdar Gençlik Akademimiz, kendine yetebilen, yetilerinin Farkında, kültür, sanat ve spor alanında başarılı, belirli bir bilinç düzeyine ulaşmış, milli ve manevi değerleri özümsemiş, gelecek ideali olan gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK VE OKULA DESTEK DERSLERİ

Üsküdar Gençlik Akademisinde üniversite hazırlık ve okula destek dersleri, alanında uzman eğitimciler tarafından verilmektedir. Üniversite hazırlık ve okula destek programı dâhilinde 2.500 lise öğrencimiz eğitim görmektedir. Bununla birlikte; atölye çalışmalarıyla öğrencilerimiz kişisel gelişimlerine Fayda sağlayacak eğitimler almaktadır. Gençlerimiz kültürel ve sosyal Faaliyetler, sinema, tiyatro, konser, paintball gibi etkinliklere katılarak Faydalı ve eğlenceli zamanlar geçirmektedir.

SPOR

Salon Sporları (Uzakdoğu, Fitness, jimnastik, vs.) Doğa Sporları (İzcilik, doğacılık, vs.)

Satranç, Akıl Oyunları

Extrem Sporlar (Street, workout, boks, vs.)

KULTUR SANAT

Müzik

Gösteri Sanatları

Tiyatro

Sinema

Medya ve TV

Fotoğrafçılık

Kısa Film

Tiyatro ve Görsel Sanatlar

Güzel Sanatlar Yetenek Sınavlarına

Hazırlık Kursu

Kitap Okumaları

Hızlı Okuma

Diksiyon

Hüsn-ü Hat

Karikatür

DEĞER EĞİTİMİ

İlk Okumalar

Siyer

Hatıratlar

İlmihâl

Edebiyat, Şiir, Yazı Atölyesi
Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe
Eleştirel Düşünce
Kur'an-ı Anlama Atölyesi

     

Üsküdar Gençlik Merkezi, üniversiteli ve liseli gençlerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif Faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine Fırsat vererek topluma aktif bireyler olarak katılmalarını sağlayan ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmalar yürüten bir sosyal merkez olarak 2011yılı itibariyle hizmete açıldı.

Lise ve Üniversite eğitimi almakta olan gençlerimize kültür, sanat, bilişim ve spor alanında eğitim verilmektedir. Gençlik merkezimizde sinema, tiyatro, konser, seminer, panel, konferans, anma programları ve yarışmalar gibi kültürel etkinlikler de gerçekleştirilmektedir.

BİLİŞİM ATÖLYELERİ

3D Max

Photoshop

Yazılım

Web Tasarım

Office

ENSTRÜMAN ATÖLYELERİ

Bağlama

Gitar

Keman

Ney

Ebru

Fotoğrafçılık

Hat

Kaligrafi

Karikatür

Kırkyama

Takı tasarım

Tezhip

Tiyatro

Resim

Senaryo Yazarlığı

Sinema Okulu

Solfej-Nazariyat

YABANCI DİL ATÖLYELERİ

Arapça

Diksiyon

İngilizce

Osmanlıca

SPOR FAALİYETLERİ

Fitness

Pilâtes

Karate

Taekwondo

Judo

KULÜP FAALİYETLERİ

Dil Kulübü

Edebiyat Kulübü

Fotoğraf Kulübü

Geleneksel Türk Sanatları Kulübü

Hukuk Kulübü

Müzik Kulübü

Tarih Kulübü

Ekonomi Kulübü

Sosyal Sorumluluk Kulübü

     

Tarihi bir köşkün bir kuluçka merkezine dönüştüğünü hayal edin, içerisinde Fikirlerin, projelerin, girişimlerin 300 yıldır hayata geçtiği bu köşkte yerinizi alın.

Siz üreten gençler olarak projenizle Fikir Sanat'a gelin;

Yüksek hızla internet, Ortak çalışma alanları, Projenize destek olacak Mentorlar, Sizi Yatırımcılarla Buluşturacak Etkinlikler, ve çok daha Fazlasını Üsküdar Fikir Sanat Merkezi karşılasın...

Startup'lar / Girişimler / STK'lar

Kısacası üreten, üretmekten keyiF alan genç girişimler... Bir Fikri olanlar veya Fikrini girişim aşamasına dönüştürenler...

ÜSKÜDAR FİKİR SANAT MERKEZİ KULLANIM ALANLARI

4.214 m2 Kampüs Alanı 6 Ortak Çalışma Alanı 1 Görüşme Odası 1 Etkinlik Salonu

2 Toplantı Salonu

3 Dinlenme Alanı

1 Atölye

1 Boş Kütüphane

Sınırsız Çay/ Kahve

Atıştırmalıklar
Süper Hızlı İnternet

     

Belediyemiz tasarrufunda bulunan ve "Fatih Mahkemesi" olarak bilinen binanın, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin kültürel ihtiyaçlarının karşılandığı bir merkez haline dönüştürülmesi ile oluşturulan bu çalışmayla; kültür sanat ve edebiyat birikimimize önemli katkılarda bulunmuş Cahit ZariFoğlu'nun isimlendirmesi ile Yedi Güzel Adam olarak anılan Alaeddin Özdenören, Cahit ZariFoğlu, Erdem Beyazıt, Mehmet AkiF İnan, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Rasim Özdenören ile birlikte Fikir dünyamızın öncülerinden olan Aliya İzzetbegoviç, Cemil Meriç, Haşan el-Benna, Mehmet AkiF Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek gibi önemli şahsiyetlerin hayatları, eserleri ve her türlü görsel materyalin kütüphane disiplininde hizmete sunulması amaçlanmaktadır.

Yedi Hilal Derneği ile birlikte uyguladığımız eğitim programları, kültürel ve sosyal projeler ile yukarıda isimleri zikredilen düşünce adamlarının idealleri milli manevi değerler noktasında kendisine rol model arayan gençliğe ümit olacaktır.

Bu kapsamda amacımız;

Gençlerimize düşünce ve kültür dünyamızın önemli isimlerinin Fikirlerini ve ideallerini kavratmak,

Gençlerimize milli, manevi, ahlaki değerlerimizi kazandırmak ve bu değerler hakkında toplumda Farkındalık oluşturmak,

Değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak, evrensel değerleri kazandırmak, bilgiyi doğru şekilde kullanan bireyler yetiştirmek,

Gençlerimize yaşadığı toplumdaki sosyal adalet ve

eşitlik ilkesini benimsetmek,

Farklı yaş ve kültür grubundaki kişilerin ilgi ve ihtiyaç duydukları konulara yönelik araştırma yapmalarına imkân sağlamak,

Türkçenin doğru kullanılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak,

Milli ve manevi değerlerin özümsenmesini sağlayıp

güçlü bir gelecek ideali oluşturmaktır.

EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ

Yedi Güzel Adam ve Öncüler olarak tespit edilen düşünür/edebiyatçıların eserlerini tanıtmak amacıyla, Üsküdar ilçesinden başlanarak ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerini kütüphanemizi ziyaret edebilecekleri, belirlenen yazar ve şairlerle ilgili tanıtımlar yapılmakta ve seçme metinler okutulmaktadır.

Kütüphanemizin başlıca atölyeleri;

Kitaplı Kısa Film Atölyesi

Kitaplı Tasarım Atölyesi

Kitaplı Karikatür Atölyesi

Kitaplı Osmanlıca Atölyesi

Bu atölyelerde toplam 200 öğrenciye eğitim verilmektedir.


Facebook Twitter FriendFeed

SOSYAL MEDYA

Yükleniyor...

                                  

Yukarı