Hilmi TÜRKMEN

Üsküdar Belediye Başkanı

Değerli Üsküdarlılar,

Üsküdar’ımızı baştanbaşa mamur etmek, tarihimizi ihya etmek ve insanımızı mesut kılmak için bu yola çıktık. Bizler hizmete talip olmakla, zorluklara, sıkıntılara yorgunluklara talip olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Bizlerin en büyük hayali, en büyük gayesi bu gökkubbe altında hoş bir seda bırakabilmek, hayırla yad edilebilmektir.
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Eğitim ve Kültür

Eğitim ve Üsküdar

Üsküdar kadîm bir Türk şehri olarak İstanbul'un fethine tanıklık etmiş, çağlar boyu bu tanıklığın getirdiği zindelikle ilmin ve irfana dayalı bilginin yoğunlaştığı bir merkez durumunu bünyesinde taşımıştır. Şiirden musikiye, fen bilimlerinden, güzel sanatlara; eğitimin her alanında öncüler yetiştiren Üsküdar, günümüzde de üniversiteleriyle, ihtisas kütüphaneleriyle ve eğitim seviyesinin yüksekliğiyle İstanbul içinde özel bir konuma sahiptir.


Üsküdar İlçesinde Bulunan Eğitim ve Öğretim Kurumları:

1. 68 Devlet, 22 Özel İlköğretim Okulu. 168 Devlet, 10 Özel Ortaöğretim Okulu

2. 18 Yurt ve Pansiyon

3. 14 Özel Kurs

4. 12 Özel Dershane

5. 1 Devlet, 1 Özel Fakülte

İlçe genelinde, ihtiyaca göre okul sayısı ve kapasitesi iyi durumdadır. Ancak bazı semtlerde dengesiz ve süratli yapılaşma sebebi ile ilköğretim okulu ihtiyacı aciliyet arz etmektedir. 

 

İstanbul'un Kültür Kıyısı Üsküdar

Üsküdar, kültür yönünden de oldukça zengindir. Tarihi mirasının zenginliği sayesinde zaman içinde kendine mahsus bir Üsküdar kültürü oluşmuştur. Bu kültür, Türk hoşgörüsü merkezinde çok kültürlü bir yapı gösterir. Günümüzde de özelliklerini kısmen koruyan bu kültürel görünüm şehirli bir karakter içindedir. Kültür zenginliği açısından Üsküdar, sadece sakinlerinin sahip olduğu kültürel değerlerin çeşitliliği yönünden değil, kültürel birikiminin zenginliği açısından da öne çıkmaktadır. Bu itibarla kimi zaman, hattatlar şehri, kimi zaman şairler şehri olarak nitelendirilmiştir. Belediye kültür merkezleri, günümüzde bu yoğun kültürel birikimin en verimli biçimde yansıtıldığı yerlerdir.
 

Üsküdar İlçesinde Bulunan Kültür ve Sanat Merkezleri :

1. 12 Kültür -Sanat- Eğitim Merkezi

2. 2 Sinema

3. 3 Tiyatro

4. 2 Müze

 

 


Facebook Twitter FriendFeed

SOSYAL MEDYA

  Yukarı