Hilmi TÜRKMEN

Üsküdar Belediye Başkanı

Değerli Üsküdarlılar,

Üsküdar’ımızı baştanbaşa mamur etmek, tarihimizi ihya etmek ve insanımızı mesut kılmak için bu yola çıktık. Bizler hizmete talip olmakla, zorluklara, sıkıntılara yorgunluklara talip olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Bizlerin en büyük hayali, en büyük gayesi bu gökkubbe altında hoş bir seda bırakabilmek, hayırla yad edilebilmektir.
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Başkan
Sosyal ve Ekonomik Durum

 

Sosyal

1930'lu yıllarda 60 bine yakın nüfusun meskûn olduğu şehir 1960'lı yıllardan itibaren göç alarak hızlı bir nüfus artışına maruz kalmıştır. Yeniden katılan bu nüfus eski iskân alanında yoğun yapılaşma sonucu çoğalan meskenlerde ikamet ettiği gibi iskân dışı kırsal alanlar iskâna açılarak yeni mahalleler oluşmuştur. Yeni oluşan mahallelerde ise Karadeniz Bölgesi illerindeki nüfus ağırlıklı olmak üzere Doğu ve İç Anadolu'dan gelen nüfusla birleştikleri ve halen kendi bölgelerinin şiveden giyime kadar bir kısım kültürel değerlerini muhafaza ettikleri gözlenmektedir. Çeşitlilik arz eden bir zenginlik mevcuttur.


Genel olarak; Üsküdar'ın idari hudutları içerisinde geçmiş asırlarda olduğu gibi bugün de muhafazakâr insanlar ikamet etmektedir. Üsküdar, İstanbul'un fethinden önce Türk egemenliğine girmiştir. İslam inanç ve kültürünün Rumeli ve Balkanlara ulaştırılmasında, ordulardan önce sınırsız hizmet verdiği belirlenen ulema ve arifanın Üsküdar'da yetiştiği ve bu yörenin Osmanlı'nın irfan ocağını vücuda getirdiği bilinmektedir. Eğitim amaçlı kurumların külliyesini teşkil eden 150 civarındaki caminin cumhuriyet dönemine intikal etmiş olması, bu tespitimizi doğrular niteliktedir. Bu özelliğinden dolayı sözü edilen tavır ve meşrepteki nüfus Üsküdar'ı mesken tutmaktadır.


Sosyal yapı içinde ideolojik ve etnik açıdan herhangi bir intibaksızlık ve ihtilaf mevcut değildir. Şehirleşmenin genel tezahürü olarak son çeyrek asırda gözlenen çekirdek aile Üsküdar'da da hâkim durumdadır. Göç sırasında büyük aileler şehre yerleştikten sonra dağılarak yeni meskenler kurmaktadırlar.


İlçemiz genel olarak iskân alanıdır. Sanayi ve ticaret merkezleri yer almamıştır. Halkın gelir düzeyi orta derecede olup; işçi, memur ve esnaf ağırlıktadır.


İlçemizde bazı mahallelerimizde imar yasasına aykırı yapılaşmalar ortaya çıkmış ve bu şekilde Kirazlıtepe, Güzeltepe, Bahçelievler, Yavuztürk, Mehmet Akif Ersoy ve Hasippaşa gibi mahalleler oluşmuşsa da, mülkiyet sorununun çözülememesinden kaynaklanan kaçak yapılaşma ağırlık arz etmektedir. Gayri sıhhi gecekondular yok denecek kadar azdır.

 

 

Ekonomi

İstanbul Büyükşehir çerçevesinde yer alan Üsküdar'da, iskan mahalli olma özelliğinden dolayı, belirgin ekonomik faaliyet bulunmaktadır.


TARIMSAL FAALİYETLER

Eski küçük çaptaki ziraat alanları dahi yerleşim alanına dönüşmüştür. Su ürünleri alanında da bir adet su ürünleri kooperatifi vardır. 90 üyesi bulunmaktadır. Üye olmayan tahminen 500 civarında balıkçı avcılıkla geçinmektedir.


SANAYİ ve TİCARET

Üsküdar'da eskiden beri sınai teşebbüs yer almamıştır. Atölye boyutunda, sayısı fazla olmayan imalathaneler, nüfusa göre kayda değer bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ilçede çok sayıda sınai ve ticari teşebbüsün yönetim merkezi vardır.


SERMAYE BİRİKİMİ ve KOOPERATİFLEŞME

İlçemizde daha ziyade küçük esnaf ve sanatkâr ile emekli nüfus bulunmaktadır. Günlük ihtiyacı karşılayacak ticaret merkezleri faaliyet göstermektedir. İki büyük alışveriş merkezi vardır. Belirli sayıda da hiper ve süper market hizmete başlamıştır. Alınan bilgilere göre kooperatiflerin % 90'ı yapı kooperatifidir.

 


Facebook Twitter FriendFeed

SOSYAL MEDYA

  Yukarı